info@nationale-zorgquiz.nl

Algemene Voorwaarden Nationale ZorgQuiz

 • De redactie is voorbehouden, voor publicatie, wijzigingen in de aangeleverde vragen aan te brengen als daar aanleiding voor is.
 • De Nationale ZorgQuiz is ontwikkeld vanuit de maatschappelijke doelstellingen om relevante kennis over de Nederlandse zorg over te dragen.
 • Deze Nationale ZorgQuiz heeft géén commerciële doelen en wordt ook niet op deze wijze ingezet.
 • De kosten voor het aanmelden van een team, maximum 5 personen waarvan 1 teamleider bedraagt 180 euro ex BTW per team .
 • De door de teamleiders van de Nationale ZorgQuiz ingestuurde zorgvlogs worden middels een link geplaats op internet maar vallen buiten de verantwoordelijkheid van de Nationale ZorgQuiz en er is geen copyright van toepassing.
 • De door de teamleiders van de Nationale ZorgQuiz ingestuurde Zorgdromen worden middels een link geplaats op internet maar vallen buiten de verantwoordelijk van de Nationale ZorgQuiz en er is geen copyright van toepassing.
 • Deelnemende teams moeten alle vragen beantwoorden om voor de prijzen in aanmerking te komen.
 • Deelnemers mogen per Quizronde maar éénmaal hun antwoorden inzenden aan de Nationale ZorgQuiz.
 • Gegevens die deelnemers aan de Nationale ZorgQuiz insturen zullen nimmer voor commerciële doeleinden worden gebruikt.  Er zal overeenkomstig de privacywet worden gehandeld.
 • Prijswinnaars zullen in februari 2019 tijdens het introductiedebat van de Masterclass 2019 bekend worden gemaakt. De prijzen zullen daar worden uitgereikt.
 • Alle teamleiders worden uitgenodigd voor Sail Amsterdam 2020.
 • Prijzen worden niet in contanten uitgekeerd.
 • De Nationale ZorgQuiz is mede mogelijk gemaakt door 216 | Ceifer en Ledger Leopard.
 • De Nationale ZorgQuiz heeft de antwoorden op de vragen bindend vastgesteld. Over de juistheid van de vragen en hun antwoorden kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Vragen en opmerkingen over deze Nationale ZorgQuiz zijn altijd welkom. U kunt deze sturen naar info@nationalezorgquiz.nl.

De Nationale ZorgQuiz is een inititiatief van NieuweZorg en mede mogelijk gemaakt door