info@nationale-zorgquiz.nl

Indienen vraag voor de Nationale ZorgQuiz

Hieronder kunt u uw meerkeuzevraag inclusief 4 antwoordopties opgeven welke wij kunnen gebruiken voor de Nationale ZorgQuiz. Let op dat het vierde antwoord het juiste antwoord dient te zijn. Voor tips en voorbeeldvragen kunt u hier terecht.

Voor informatie kunt u contact opnemen via mail: info@nationale-zorgquiz.nl

NieuweZorg heeft samen met 216 Ceifer en Ledger Leopard het initiatief genomen om van oktober tot februari een online Nationale ZorgQuiz te organiseren.

De onderliggende gedachte hierbij is: het uitwisselen van kennis en kennis te nemen van ontwikkelingen in de zorg, ook als dat buiten het primaire aandachtsgebied ligt.

Graag willen wij je uitnodigen om middels het formulier hieronder een zorgvraag voor de Nationale ZorgQuiz in te dienen.

Belangrijk: Hieronder graag 4 antwoordopties invoeren waarvan de vierde optie het juiste antwoord dient te zijn.

Het juiste antwoord


Tips (scroll naar boven voor het formulier)

 • De vraag begint altijd met een korte inleidende zin over het onderwerp.
 • Het liefst geen juist/onjuist vragen.
 • Antwoorden dienen ongeveer even lang te zijn.
 • Geen zogenaamde ‘dummy’ antwoorden; dat zijn antwoorden die in de zin eigenlijk nergens op slaan (plat gezegd natuurlijk).

Voorbeeldvragen, let op dat het juiste antwoord in de voorbeeldvraag altijd op plaats 4 staat, de antwoorden zullen vóór het beantwoorden door de deelnemers vanzelfsprekend door elkaar worden gebruikt:

Voorbeeldvraag 1:

In het Nederlands zorgstelsel wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde remgelden zodat Nederlanders worden beïnvloed in hun zorgconsumptie. Wat is géén voorbeeld van een remgeld in Nederland?

 1. Het eigen risico
 2. Bijbetaling door patiënten aan hulpmiddelen zoals een rollator.
 3. Eigen bijdrage medicatie
 4. Het preferentiebeleid

Voorbeeldvraag 2

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de prestatie van internationale zorgstelsels. Wat is de conclusie uit internationale vergelijkingen van het Nederlandse zorgstelsel met andere buitenlandse zorgstelsels?

 1. Het Nederlandse systeem doet het bovengemiddeld goed op de dimensies kosten en kwaliteit.
 2. Het Nederlandse systeem scoort vergelijkbaar met andere landen op de dimensies toegankelijkheid en solidariteit.
 3. Uit internationale vergelijkingen kan men concluderen dat het Nederlandse zorgsysteem het beste is.
 4. Het Nederlandse systeem scoort bovengemiddeld goed op de dimensies toegankelijkheid en solidariteit.

Voorbeeldvraag 3:

In Nederland zijn er grofweg drie fases te onderscheiden in de geschiedenis van het Nederlandse zorgstelsel: fase 1 (tot 1970), fase 2 (1970 tot 2000) en fase 3 (vanaf 2000). In deze verschillende fases werd de nadruk gelegd op verschillende aspecten van de zorg. Kies het antwoord wat de juiste fase met het juiste aspect waar nadruk op werd gelegd in die fase combineert.

  1. Fase 1: kostenbeheersing; fase 2: bevorderen doelmatigheid; fase 3: toegankelijkheid
  2. Fase 1: bevorderen doelmatigheid: fase 2: toegankelijkheid; fase 3: kostenbeheersing
  3. Fase 1: toegankelijkheid; fase 2: bevorderen doelmatigheid; fase 3: kostenbeheersing
  4. Fase 1: toegankelijkheid; fase 2: kostenbeheersing; fase 3: bevorderen doelmatigheid

De Nationale ZorgQuiz is een intitiatief van NieuweZorg en mede mogelijk gemaakt door