info@nationale-zorgquiz.nl

Algemene informatie

NieuweZorg heeft samen met 216 Ceifer en Ledger Leopard het initiatief genomen om van oktober tot februari 2019 een online Nationale ZorgQuiz te organiseren.

De onderliggende gedachte van de Nationale ZorgQuiz is om kennis uit te wisselen en kennis te nemen van ontwikkelingen in de zorg, ook als dat buiten uw primaire aandachtsgebied ligt.

Graag willen wij je uitnodigen om je hiervoor als team aan te melden.

Werkwijze

Een team bestaat uit maximaal 5 personen; 1 teamleider en 4 teamleden.Dit kan bijvoorbeeld een apothekers- of huisartsenteam zijn. Een mix kan natuurlijk ook. De teamleider ontvangt vanaf oktober 2018 wekelijks op werklocatie per e-mail een aantal meerkeuzevragen over de Nederlandse Zorg. Deze vragen kunnen online worden beantwoord. De antwoorden zijn voor de deelnemende teams tevens online te volgen. Na inschrijving ontvangt u uitgebreide instructies.

De eerste vraag zal door minister Wopke Hoekstra met een korte video-introductie worden gesteld.

De Nationale ZorgQuiz is een intitiatief van NieuweZorg en mede mogelijk gemaakt door